Tổ chức du lịch Cát bà cho đơn vị Tp bank

* Ngày 24-26/6 v?a qua Vietwind ?ã may m?n là ??n v? ??ng hành cùng ngân hàng TP Bank có chuy?n tham quan ngh? mát t?i ??o Cát Bà vô cùng thú v?, c? ?oàn ?ã có nh?ng giây phút th? giãn hòa mình vào làn n??c trong xanh c?a bi?n Cát Cò. * Ch? […]

Read More

Du lịch team building Cát Bà

Không còn xa l? v?i m?i ng??i b?i n?i ?ây ?ã tr? thành ?i?m thu hút khá nhi?u du khách trong và ngoài n??c ??n ?ây. Cát Bà v?i cái tên nh? h?i già mà ?âu có ph?i v?y huy?n ??o v?i nh?ng bãi t?m nh? n?m d?i kh?p các hòn ??o u?n l??n theo […]

Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button