Những món ngon khi đi du lịch Hải Tiến

Bãi bi?n H?i Ti?n thu hút du khách không ch? b?i bãi bi?n hoang s? n??c bi?n trong và s?ch, mà còn ???c th??ng ngo?n c?nh ??p, không khí trong lành và ??c bi?t là ???c th??ng th?c nh?ng món ngon. Chúng tôi gi?i thi?u cho b?n m?t s? món khó c??ng khi ?i du […]

Read More

Kinh nghiệm đi du lịch Hải Tiến

M?t trong nh?ng bãi bi?n m?i ???c khai thác và thu hút ?ông ??o khách du l?ch ??n v?i Thanh Hóa trong m?t, hai n?m tr? l?i ?ây ?ó là bãi bi?n H?i Ti?n. là m?t trong nh?ng bãi bi?n còn khá hoang s? n??c bi?n s?ch cát tr?i dài m?n. T?o nên m?t bãi […]

Read More

Du lịch team building Hải Tiến

Bãi bi?n H?i Ti?n n?m trên b? bi?n thu?c ??a ph?n 4 xã Ho?ng H?i, Ho?ng Ti?n, Ho?ng Thanh và Ho?ng Tr??ng, huy?n Ho?ng Hoá, t?nh Thanh Hoá. Bãi bi?n H?i Ti?n là m?t trong nh?ng bãi bi?n ??p c?a Vi?t Nam, m?t bãi bi?n m?i ???c khai thác nên còn hoang s? và s?ch […]

Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button