Du lịch Mai Châu khám phá 5 lễ hội truyền thống độc đáo

Là n?i t?p trung sinh s?ng c?a nhi?u ??ng bào dân t?c thi?u s?, Mai Châu không ch? có th?ng c?nh thiên nhiên hoang s? mà còn là ??a ?i?m du l?ch lý t??ng cho nh?ng ai yêu thích tr?i nghi?m s? ?a d?ng c?a các n?n v?n hóa. Trong chuy?n du l?ch Mai Châu […]

Read More

Du lịch Mai Châu

N?m cách trung tâm Hà N?i ch? kho?ng 140km, Mai Châu, m?t thung l?ng ?n mình gi?a núi r?ng Tây B?c nh? m?t ng??i con gái ??p ?ang say gi?c n?ng ch? ??i b??c chân du khách ??n ?ánh th?c. Tour du l?ch Mai Châu th?c s? là m?t l?a ch?n tuy?t v?i cho nh?ng […]

Read More

Bản Lác – “Điểm sáng” của du lịch Mai Châu

B?n Lác là khu du l?ch thu?c huy?n Mai Châu, Hòa Bình, cách trung tâm Hà N?i kho?ng 140km. C?nh s?c thiên nhiên trong lành, g?n g?i v?i r?ng hoa ?ào, hoa m?n n? tr?ng tr?i khi Mai Châu chuy?n mình sang ?ông, B?n Lác là n?i c?c k? thích h?p cho m?t chuy?n ho?t […]

Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button