Chương trình du lịch Sầm Sơn 3N2Đ của Công ty Thành An 195

Trong ba ngày 8 – 10/07/2016 v?a qua Công ty Thanh An 195 ?ã có m?t chuy?n ?i ngh? mát t?i bi?n S?m S?n, m?t ch??ng trình ý ngh?a do Vietwind t? ch?c. ?i?m nh?n c?a ch??ng trình là ti?c Gala Dinner v?i s? tham gia nhi?t tình c?a các thành viên ??n t? Công […]

Read More

Tổ chức du lịch Sầm Sơn cho Công ty An Bình

Ngày 24-26/06 Vietwind ?ã ??ng hành cùng Công ty An Bình trong chuy?n du l?ch ngh? d??ng t?i bi?n S?m S?n. * Chuy?n ?i vô cùng tho?i mái v?i tiêu chí ngh? d??ng t?i khách s?n Dragon Sea 4 sao, ?ã ?em ??n cho khách hàng nh?ng gi? phút th? giãn sau nh?ng ngày làm […]

Read More

Những món ngon không thể bỏ qua khi du lịch Sầm Sơn

?i du l?ch S?m S?n quý khách không ch? ???c t?m bi?n mà còn ?? th??ng th?c nh?ng món ngon  ? n?i này. ? S?m S?n có khá nhi?u món ngon và nh?ng ??c s?n sau b?n nh?t ??nh ph?i th??ng th?c. Các món ?n h?p d?n ? S?m S?n ??c s?n Nem chua Nem […]

Read More

Kinh nghiệm du lịch Sầm Sơn

S?m S?n là m?t bãi bi?n ??p thu?c t?nh Thanh Hóa, cách Hà N?i kho?ng 170 km và cách thành ph? Thanh Hóa kho?ng 18 km, ???c bi?t ??n là m?t trong nh?ng bãi bi?n ??p c?a mi?n B?c v?i bãi cát m?n tr?i dài, m?t trong nh?ng ?i?m thu hút khách ??n v?i bãi […]

Read More

Du lịch team building Sầm Sơn

Là bãi bi?n ??p có ?? tho?i c?a bãi cát nên ?ây còn là ??a ?i?m lý t??ng và tuy?t v?i cho nh?ng ch??ng trình du l?ch team building v?i nh?ng game bãi bi?n vô cùng sôi ??ng s? ??p l?i nh?ng k? ni?m và tr?i nghi?m cho m?t k? ngh? lý thú. Ch?c h?n […]

Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button