Du lịch Team building Thiên Cầm

Bi?n Thiên C?m thu?c huy?n C?m xuyên, t?nh Hà T?nh, cách thành ph? Hà T?nh h?n 20km. Là m?t trong nh?ng ??a ?i?m m?i ??a vào khai thác du l?ch trong th?i ?i?m g?n ?ây, v?y nên v?n còn gi? ???c nh?ng nét hoang s?, thu?n khi?t,m?c m?c, m?t b?c tranh thiên nhiên ??p ??n […]

Read More

Du Lịch Thiên Cầm

Ch??ng trình Du l?ch Thiên C?m k?t h?p teambuilding h?a h?n s? ?em l?i m?t không gian tuy?t v?i cho m?i ng??i ?? g?n k?t nhi?u h?n, s? chia nhi?u h?n. Trong ch??ng trình m?i ng??i có th? v?a tr?i nghi?m không gian ??p t?i bi?n Thiên C?m v?a ???c tham gia vào các ch??ng trình […]

Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button