Ưu nhược điểm của hãng hàng không Vietnam Airlines

?u ?i?m Vé máy bay Vietnam airlines luôn có 20kg hành lý ký g?i, có d?ch v? ?n nh? trên nh?ng ch?ng bay xa, có báo ?? ??c gi?i trí. Khoang ng?i c?a hãng hàng không Vietnam Airlines r?ng h?n so v?i các hãng khác. ???ng bay ph? r?ng kh?p c? n??c ??n các ??a […]

Read More

Hãng hàng không Vietjet Air

Vietjet hãng hàng không ??u tiên t?i Vi?t Nam v?n hành theo mô hình hàng không th? h? m?i, chi phí th?p và c?ng ?a dang các d?ch v? ?? khách hàng có nhi?u l?a ch?n. không ch? b?n chuy?n hàng không, Vietjet còn cung c?p các nhu c?u tiêu dùng hàng hoá và d?ch […]

Read More

Vietnam Airlines – tin tưởng là bay

Ngành Hàng không ngày càng phát tri?n ? th? gi?i nói chung và Vi?t Nam nói riêng, Vi?t Nam c?ng n?m trong khu v?c Hàng không n?ng ??ng nh?t th? gi?i, ?i?u ?ó cho th?y ? Vi?t Nam  m?c s?ng ngày càng ???c nâng cao. Chính vì v?y mà khi l?a ch?n các hãng hàng […]

Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button