Du lịch Hồng Kông – Tour đặc biệt chỉ có tại Vietwind

H?ng Kông – m?t thiên ???ng du l?ch Châu Á thu hút hàng tri?u khách du l?ch m?i n?m b?i nh?p s?ng hi?n ??i xen l?n h?i th? v?n hóa Trung Hoa lâu ??i t?o nên m?t n?n v?n hóa ?a s?c màu. Trong hành trình tr?i nghi?m du l?ch H?ng Kông, b?n s? b? choáng ng?p […]

Read More

Tour du lịch Hồng Kông – Disneyland NGHỈ LỄ 30/4 – 4 Ngày 3 Đêm (Khởi hành 28/04/2017)

Tour du l?ch H?ng Kông – Disneyland 4 NGÀY 3 ?ÊM Hành trình: C?u Thanh Mã – Ladies' Market – V?nh n??c c?n Repulse – ??nh núi The Peak – Khu ph? Chim Sao Ch?i – Công viên Disneyland Th?i gian:             4 NGÀY 3 ?ÊM Ngày kh?i hành:  28/04/2017 (Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?) N?i kh?i hành:    [...]
Read More

Tour du lịch Hồng Kông – Disneyland 4 NGÀY 3 ĐÊM

Tour du l?ch H?ng Kông – Disneyland 4 NGÀY 3 ?ÊM Hành trình: C?u Thanh Mã – Ladies' Market – V?nh n??c c?n – ??nh núi The Peak – Khu ph? Chim Sao Ch?i – Công viên Disneyland Th?i gian:             4 NGÀY 3 ?ÊM Ngày kh?i hành:  Vui lòng liên h? N?i kh?i hành:     Hà N?i GIÁ TOUR: Liên h? [...]
Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button