Du lịch Malaysia – Tour đặc biệt chỉ có tại Vietwind Travel

Malaysia – m?t qu?c gia ?a v?n hóa v?i s? pha tr?n c?a n?n v?n hóa b?n ??a, v?n hóa ph??ng Tây (thu?c ??a Anh) và v?n hóa ?n ??, Trung Qu?c (dân di c?). Cùng v?i ?ó là nh?ng danh th?ng ??p tuy?t v?i mà n?u t?ng ???c tham quan m?t l?n, ch?c ch?n b?n […]

Read More

Tour du lịch Malaysia – Singapore 6 Ngày 5 Đêm (Khởi hành 28, 29/04/2017)

Tour du l?ch Malaysia – Singapore 6 NGÀY 5 ?ÊM (Kh?i hành 28, 29/04/2017) Hành trình: Kualalumpur  – Malacca – Gardens by the Bay – ??o Sentosa Th?i gian:             6 NGÀY 5 ?ÊM Ngày kh?i hành:  28, 29/04/2017 (Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?) N?i kh?i hành:     Hà N?i GIÁ TOUR: Liên h? ngay [...]
Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button