Du lịch Singapore – Tour đặc biệt chỉ có tại Vietwind Travel

S?ch nh?t th? gi?i, an toàn nh?t th? gi?i, hòn ??o xinh ??p nh?t th? gi?i là t?t c? nh?ng gì ng??i ta nh?c ??n ??u tiên khi nói v? Singapore – m?t trong nh?ng qu?c gia n?m trong top ??a ?i?m du l?ch qu?c t? ???c du khách yêu thích nh?t. Tr?i nghi?m hành trình […]

Read More

Tour du lịch Malaysia – Singapore 6 Ngày 5 Đêm (Khởi hành 28, 29/04/2017)

Tour du l?ch Malaysia – Singapore 6 NGÀY 5 ?ÊM (Kh?i hành 28, 29/04/2017) Hành trình: Kualalumpur  – Malacca – Gardens by the Bay – ??o Sentosa Th?i gian:             6 NGÀY 5 ?ÊM Ngày kh?i hành:  28, 29/04/2017 (Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?) N?i kh?i hành:     Hà N?i GIÁ TOUR: Liên h? ngay [...]
Read More

Tour du lịch Singapore NGHỈ LỄ 30/4 – 4 NGÀY 3 ĐÊM (khởi hành 29, 30/04)

Tour du L?ch Singapore: HÀ N?I – SINGAPORE – HÀ N?I 4 NGÀY 3 ?ÊM  (Bay hãng hàng không Singapore Airlines) Hành trình: ??o Sentosa – Chùa R?ng Ph?t – Gardens by the bay – Orchard Road Th?i gian:             4 NGÀY 3 ?ÊM Ngày kh?i hành:  29, 30/4/2017 (Kh?i hành tháng khác vui lòng liên h?) [...]
Read More

Tour du lịch Singapore NGHỈ LỄ 30/4 – 4 NGÀY 3 ĐÊM (khởi hành 28/04)

 NGÀY 01: HÀ N?I – SINGAPORE  (?n tr?a trên máy bay, ?n t?i) Sáng: 04H30 Xe và H??ng d?n viên c?a Công ty s? ?ón Quý khách t?i Công Viên Th?ng Nh?t – ???ng Tr?n Nhân Tông – Hà N?i lên sân bay N?i Bài làm th? t?c ?áp chuy?n bay VN 663, lúc (08h05 – 12h25) […]

Read More

Tour du lịch Singapore 4 NGÀY 3 ĐÊM

Tour du l?ch Singapore: HÀ N?I – SINGAPORE – HÀ N?I 4 NGÀY 3 ?ÊM (Bay hãng hàng không Singapore Airlines) Hành trình: ??o Sentosa – Chùa R?ng Ph?t – Gardens by the bay – Orchard Road Th?i gian:             4 NGÀY 3 ?ÊM Ngày kh?i hành:  Vui lòng liên h? N?i kh?i hành:     Hà N?i [...]
Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button