Tour du lịch Trung Quốc nghỉ lễ 30/4: Hà Nội – Bắc Kinh – Thượng Hải – Hà Nội 5 Ngày 4 Đêm

Tour du l?ch Trung Qu?c: HÀ N?I – B?C KINH – TH??NG H?I – HÀ N?I 5 NGÀY 4 ?ÊM  Hành trình: Hà N?i – Th?p Tam L?ng – V?n Lý Tr??ng Thành – Qu?ng tr??ng Thiên An Môn – T? C?m Thành – Di Hòa Viên – Th??ng H?i Th?i gian:             5 NGÀY 4 ?ÊM Ngày kh?i hành:  29/4; [...]
Read More

Tour du lịch Trung Quốc: BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU 7 NGÀY 6 ĐÊM

Tour du l?ch Trung Qu?c: B?C KINH – TH??NG H?I – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU 7 NGÀY 6 ?ÊM Hành trình: V?n Lý Tr??ng Thành – Th?p Tam L?ng – C? Cung – Di Hoà Viên – S? T? Viên – Hoa C?ng Quan Ng? – Tây H? – Chùa Ng?c Ph?t – C?u Nam Ph? – Ph? ?ông Th?i gian:             7 [...]
Read More

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi sớm nhất

Voucher, coupon, khuyến mại tới 20%
Call Now Button