Lịch sử Teambuilding

Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn có cách nhìn tổng quát hơn về TeambuildingTừ “team” được sử dụng đầu tiên từ thế kỷ thứ 9 nhằm để ám chỉ các gia súc được cột lại với nhau phục vụ cho việc cày bừa. Đến thế kỷ 16, với sự phát triển của ngôn ngữ, “Team” được hiểu theo ý nghĩa diễn tả 1 nhóm người cùng nhau lao động để phục vụ 1 mục đích chung. Trong thế kỷ 19, từ “team” được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực thể thao. Trong thế kỷ 20, xuất hiện từ ngữ “teamwork” để chỉ hoạt động chung của 1 nhóm trong tất cả các lĩnh vực được phổ biến.

lich-su-ve-team-building

Lịch sử ra đời Teambuilding

khái niệm “TEAMBUILDING” xuất hiện vào khoảng cuối những năm 20 và đầu những năm 30 của thế kỷ trước. Elton Mayo chính là người đầu tiên nghiên cứu những hoạt động này, ông đã khai sáng ra “ hoạt động tương quan giữa người và người ” ( Human Relations Movement ), với những chuỗi hoạt động thử thách trong những điều kiện nhất định, nhằm thử khả năng làm việc của nhóm công nhân. Ông cho 2 nhóm công nhân cùng thực hiện một công việc dưới một điều kiện như nhau về kỹ thuật, điều kiện ánh sáng, nhiệt độ….Kết quả là 2 nhóm công nhân cho ra 2 năng suất làm việc khác nhau. Qua nhiều lần nghiên cứu và phân tích, ông kết luận rằng thành công của một nhóm công nhân đó ngoài việc được sự khuyến khích, quan tâm của nhà quản trị thì còn có một nguyên nhân chính là sự gắn kết, phối hợp thực hiện công việc của các thành viên trong nhóm đó.

team-building-giup-doan-ket

Qua 2 thập niên sau đó, nhiều cuộc thử nghiệm và phân tích được áp dụng cho nhiều nhóm công nhân, đã minh chứng rằng năng suất làm việc tăng nhanh khi các công nhân được lập thành nhóm. Vào những năm 1950, tập đoàn Genaral Foods đã có một cuộc thử nghiệm về khái niệm làm việc nhóm. Nhiều nghiên cứu sau đó liên tục được đưa ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm trong việc tăng năng suất làm việc. Những năm tiếp theo, càng ngày càng có nhiều tập đoàn như Genaral Motors, Saab, Volvo, Honeywell, Xerox, và Pratt & Whitney tổ chức những hoạt động, nhằm chứng tỏ hiệu quả lớn lao của “làm việc nhóm” . Lúc này, thuật ngữ “ đội “ đã xuất hiện ngày càng nhiều trong các doanh nhiệp.

Cùng thời kỳ đó, Abraham Maslow đã đưa ra thang bậc nhu cầu (Hierarchy of Needs) có liên quan đến động cơ thúc đẩy và thi hành.

Khái niệm về “teamwork” trong teambuilding

Phân tích được nhu cầu đối tượng xã hội, thành lập những nhóm người có nhu cầu gần giống nhau và cùng hoạt động cho 1 mục tiêu. Chính vì thế, sự kết hợp này đã thể hiện rõ ý nghĩa khái niệm làm việc nhóm & xây dựng đội nhóm.

Vào những năm 1950, tập đoàn General Foods đã có một cuộc thử nghiệm về khái niệm làm việc nhóm. Nhiều nghiên cứu sau đó liên tục được đưa ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm trong việc tăng năng suất làm việc.

team-building-hieu-nhau-hon

Những thập niên sau đó, càng ngày càng có nhiều tập đoàn như General Motors, Saab,Volvo, Honeywell, Xerox, và Pratt & Whitney tổ chức những hoạt động, nhằm chứng tỏ hiệu quả lớn lao của “làm việc nhóm – teamwork”.

Kể từ đó, các tập đoàn, doanh nghiệp đã bắt đầu nghĩ tới ý tưởng thành lập nhóm và áp dụng những giải pháp mang tính thách thức cao, nhằm mục đích xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. Và cho đến ngày nay, những hoạt động teambuilding vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong việc phát triển nguồn nhân sự của toàn cầu.

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan