Tháng cô hồn là gì?

Tháng cô hồn  là cụm từ được hầu hết mọi người gọi cho tháng 7 âm lịch hàng năm vậy tại sao lại gọi như vậy, bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi đó.

Theo quan niệm của dân gian thì Diêm Vương  cho ra lệnh mở cửa quỷ môn vào ngày 2/7 còn thả cửa vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, đến sau 12 giờ đêm ngày 15/7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục. Chính vì thế, vào đêm 14/7, người ta thường thắp nến, đốt vàng bạc hoặc giết gà vịt cúng cô hồn  đói để cầu được bình an và những điều tốt đẹp, không bị ma quỷ hại phá, đó chính là nguồn gốc của tên gọi Tết Quỷ.

thang-co-hon-nguon-goc-va-nhung-dieu-can-biet-1-1

Tại sao lại có sự ra đời của tháng cô hồn, đó chính là bắt nguồn từ Đạo giáo Trung Quốc, trong  Đạo giáo Tam Nguyên tức bao gồm Thiên – Địa – Thuỷ .  Chữ Nguyên đó chính là sự khởi đầu của  Trời – Đất – Nước là ba nguyên khí cơ bản tạo ra và nuôi dưỡng con người cùng mọi vật. Nếu ta mang Tam Nguyên này xếp vào ba ngày âm lịch trong năm, thì ta có “Tam Nguyệt Nhật”:

co-hon-1

Tam nguyệt nhật bao gồm Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Theo truyền thuyết dân gian thì, Tam Nguyên Nhật là sinh nhật của Tam Quan Đại Đế trong Đạo giáo, địa vị của ba đại đế này chỉ đứng sau ngọc hoàng Thượng đế. Ngày Thượng Nguyên là sinh nhật của “Thiên quan tứ phúc đại đế”, ngày 15/7  Trung Nguyên là sinh nhật của “ đại quan xá tội”, ngày 15/10 là Hạ Nguyên đây chính là sinh nhật của “Thủy quan giải nguy đại đế”. Tam Nguyên tức ba đại đế chia nhau cùng  cai quản khắp nơi, chính vì thế nên Tam Nguyên Nhật trở thành ba ngày lễ lớn quan trọng của Đạo giáo.

thang co hon-1

Ngày 15/7 là Trung Nguyên, đây cũng chính là ngày sinh nhật của “ Địa Quan xá tội Đại Đế”, theo quan niệm của Đạo Giáo thì tiết Trung Nguyên bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, là ngày “ mở quỷ môn”, cho đến ngày 30 tháng 7, ngày “đóng cửa quỷ môn”, đây là tết của ma quỷ, là thời gian dưới âm phủ mở cửa địa ngục cho các loài ma quỷ lên trần thế để thọ hưởng sự cúng tế và nhận đồ cúng của người trên trần gian, cũng như được về nhà ăn cơm cúng của gia đình.

Đó chính là tháng cô hồn, vào tháng này thì mọi người đều kiêng kỵ tránh xui xẻo vận hạn đeo bám. Chính vì thế chúng ta vào rằm tháng 7 thì mọi nhà đều làm cỗ bày các phẩm vật thực phẩm và vàng mã để cúng cô hồn.

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan