CH??NG TRÌNH DU L?CH

THIÊN ???NG DU L?CH ?À N?NG– H?I AN 4N3?

Ph??ng ti?n: Máy bay

da-nang-hoi-an

NGÀY 01 HN-?À N?NG-BÁN ??O S?N TRÀ-H?I AN (?n tr?a, t?i)
Sáng Xe và HDV ?ón khách t?i ?i?m h?n ??n Sân bay Bài làm th? t?c ?áp chuy?n bay ?i ?à N?ng
Tr?a Xe và HDV ?ón khách t?i Sân bay ?à N?ng, khách dùng b?a tr?a t?i nhà hàng. Nh?n phòng và  ngh? ng?i
Chi?u Xe ?ón ?oàn tham quan Bán ??o S?n Trà th??ng ngo?n toàn c?nh ph? bi?n ?à N?ng trên cao. Xe ??a quý khách d?c theo tri?n núi ?ông Nam ?? chiêm ng??ng v? ??p tuy?t m? c?a bi?n ?à N?ng, chiêm bái Linh ?ng T?  n?i có t??ng Ph?t Bà 65m cao nh?t Vi?t Nam.

Xe và HDV ?ón Khách ?i ph? C? H?i An- quý khách bách b? tham quan và mua s?m Ph? C? v?i: Chùa C?u H?i An, B?o tàng v?n hóa Sa Hu?nh, Nhà C? hàng tr?m n?m tu?i, H?i Quán Ph??c Ki?n & X??ng th? công m? ngh?.

T?i Quý khách dùng b?a t?i nhà hàng ? H?i Anth??ng th?c ??c s?n ?m th?c H?i An.

Xe ??a quý khách v? l?i ?à N?ng d?c ???ng bi?n ?? ng?m thành ph? ?à N?ng tuy?t ??p v? ?êm v?i hàng lo?t khu ngh? d??ng và Resort cao c?p. Ngh? Khách s?n t?i ?à N?ng.

NGÀY 02 CÙ LAO CHÀM- NG? HÀNH S?N                       (?N SÁNG, TR?A, T?I)
Sáng Quý khách ?n sáng t?i khách s?n.

Xe và h??ng d?n viên ?ón quý khách t?i khách s?n kh?i hành ??n b?n C?a ??i, b?t ??u hành trình khám phá ??o Cù Lao Chàm. Qúy khách ng?i tàu Cao t?c th??ng ngo?n c?nh bi?n ??i d??ng trên Cano giúp quý khách th? giãn, ?ánh tan nh?ng m?t m?i th??ng ngày.

Tàu c?p b?n Cù Lao Chàm, h??ng d?n viên ??a quý khách tham quan chùa H?i T?ng (chùa ???c xây d?ng th?i kì C?nh H?ng th? k? 19), Âu thuy?n & các l?ng mi?u c?, mua s?m ??c s?n khô trên ??o. Th?m khu b?o t?n bi?n t?i Bãi B?c.

Tàu ??a khách ??n khu du l?ch sinh thái bãi ch?ng, t?m bi?n, th? giãn ngh? ng?i, T? ch?c cho khách l?n ng?m san hô (snorkling), khám phá s? ?a d?ng phong phú c?a h? ??ng th?c v?t trong lòng bi?n xanh

Tr?a Th??ng th?c b?a tr?a t?i nhà hàng d??i bóng d?a xanh m??i c?a ??o Cù Lao Chàm.
Chi?u Tàu ??a quý khách th?m khu b?o t?n bi?n t?i bãi B?c, hòn Dài và tham gia các ho?t ??ng l?n bi?n (Snokelling) khám phá san hô, cá c?nh, câu cá, b?t ?c, gi?ng l??i bi?n.

Qúy tr? l?i Tàu quay v? ?à N?ng. Xe và H??ng d?n viên ??a quý khách ?i tham quan Ng? Hành S?n – (khám phá các hang ??ng, vãn c?nh ??p non n??c tr?i mây, vi?ng nh?ng ngôi chùa linh thiêng), Làng Ngh? ?iêu Kh?c ?á Non N??c, xem các ngh? nhân xây d?ng nhi?u tác ph?m trên ?ã chuyên nghi?p.

T?i Qúy khách dùng b?a t?i t?i Nhà hàng. Quý khách t? do ?i d?o bi?n, khám phá v? ??p c?a ?à N?ng v? ?êm. Ngh? ?êm t?i Khách s?n.
NGÀY 03 BÀ NÀ HILL- BI?N M? KHÊ (?N SÁNG, TR?A, T?I)
Sáng Quý khách dùng b?a sáng t?i khách s?n.

Sau ?ó Xe ??a quý khách kh?i hành ?i khu du l?ch Bà Nà – Núi Chúa, n?i mà quý khách khám phá nh?ng kho?nh kh?c giao mùa b?t ng? Xuân – H? – Thu – ?ông trong 1 ngày.

??n ga cáp treo Su?i M?, lên tuy?n cáp treo ??t 2 k? l?c th? gi?i, (dài g?n 6.000m), quý khách tham quan Khu Le Jardin, tham quan H?m R??u Debay c?a Pháp (chi phí t? túc). Vi?ng Chùa Linh ?ng Bà Nà, chiêm ng??ng t??ng Ph?t Thích Ca cao 27m, V??n L?c Uy?n, Quan Âm Các. Ti?p t?c ??n Gare Debay ?i tuy?n cáp th? 2 lên ??nh Bà Nà.    

Tr?a ?n tr?a buffet t?i nhà hàng trên ??nh Bà Nà v?i h?n 50 món ?n ?a d?ng, phong phú.
  Ti?p t?c chinh ph?c ??nh núi Chúa ? ?? cao 1.487m so v?i m?c n??c bi?n ?? th??ng th?c quang c?nh núi r?ng Bà Nà và toàn c?nh ?à N?ngQu?ng Nam trên cao.

Ti?p ?ó HDV ??a quý khách tham quan khu vui ch?i Fantasy Park, quý khách t? do tham gia các trò ch?i phiêu l?u m?i l?, h?p d?n, hi?n ??i nh? vòng quay tình yêu, phi công Skiver, ???ng ?ua l?a, xe ?i?n ??ng, ngôi nhà ma…

Qúy khách xu?ng cáp treo v? l?i ?à N?ng. Xe ??a quý khách v? khách s?n, quý khách t? do ngh? ng?i, t?m bi?n

T?i Khách dùng b?a t?i t?i nhà hàng và t? do ngh? ?êm t?i ?à N?ng
NGÀY 04 ?À N?NG-HÀ N?I (?N SÁNG, TR?A)
Sáng Quý khách ?i?m tâm sáng, ?i ch? mua s?m h?i s?n mua quà v? cho ng??i thân
Tr?a Quý khách dùng b?a tr?a t?i nhà hàng và làm th? t?c tr? phòng
Xe và HDV ??a quý khách ra ra sân bay ?à N?ng làm th? t?c v? Hà N?i.
T?i V? t?i Hà N?i, HDV chia tay Quý khách, k?t thúc ch??ng trình. C?m ?n và h?n g?p l?i Quý khách trong ch??ng trình l?n sau.

GIÁ TOUR CH? T?: 3.999.000/1 khách

GIÁ TOUR BAO G?M:

 • Xe ??a ?ón tham quan theo ch??ng trình (Bao g?m ?ón/ ti?n sân bay).
 • Khách s?n 3 sao t?i ?à N?ng (Tr??ng h?p l? nam/ n?, ng? phòng 3).
 • Vé tham quan các ?i?m trong ch??ng trình
 • Vé cáp treo Bà Nà
 • Cano cao t?c tham quan Cù Lao Chàm: D?ch v? l?n ng?m san hô.
 • Các b?a ?n có trong ch??ng trình (B?a chính: 120.000 – 180.000 ?/b?a, B?a ph?: Buffet sáng t?i khách s?n).
 • HDV nhi?t tình, giàu kinh nghi?m các ch?ng ghép ?oàn.
 • N??c su?i, kh?n l?nh, B?o hi?m du l?ch (M?c ??n bù: 30.000.000 ?/ v?).

GIÁ TOUR KHÔNG BAO G?M:

 • Ph? thu n?u ng? phòng ??n: 1.350.000 ?/ 3 ?êm.
 • Vé máy bay:HN-?N-HN
 • Th?c u?ng trong b?a ?n, th?c u?ng trong mini bar t?i khách s?n, chi phí cá nhân.
 • Tip cho HDV và tài x?, các chi phí khác ngoài ch??ng trình, Thu? VAT.
 • CH? ?? GIÁ CHO TR? EM:
 • TE < 5 tu?i: Mi?n phí | TE t? 5 – 10 tu?i: 50% giá tour | TE > 10 tu?i: 100% giá tour.
 • GHI CHÚ:
 • Quý khách có nhu c?u tr? phòng mu?n ngày cu?i s? tính thêm ti?n phòng theo quy ??nh c?a khách s?n.
 • Ph? thu ti?n sân bay mu?n chuy?n t?i: 200.000 ??ng/xe 4 ch?.
 • M?i gia ?ình ch? ???c kèm 1 tr? em mi?n phí. Tr? em mi?n phí th? 2 tính 50% giá tour.

VIETWIND CHÂN THÀNH C?M ?N QUÝ KHÁCH ?Ã QUAN TÂM VÀ H?P TÁC!